H?zl? mesaj g?ndermek i?in buraya t?klayabilirsiniz

?leti?im i?in: +90 312 339 69 60 - 0507 795 24 67

21 Aral?k 2017 Pazartesi

0 yorum

Enterprice, E-fatura, E-Ar?iv ve E-defter ürünlerinde %20 ?ndirim F?rsat?!

 Otomotiv Servis Pro?ram? | Otomotiv Yedek Par?a | Otomotiv Yedek Par?a Fiyat Güncelleme' de Kampanya Ge?erlilik Tarihi: 20.12.2017 - 30.06.2018 Haziran 2018 Kampanya Ko?ullar?:1. Bu kampanya di?er kampanyalar ve ?zel ko?ullu ürün al?mlar? ile birle?tirilemez.2. Kampanya 6 - 30 Haziran 2018 tarihleri aras?nda ge?erlidir.3. Kampanya kapsam?nda verilecek ola

21.12.2017 Sali

0 yorum

D?vizli Fatura Giri?i

 "D?vizli Fatura Giri?i"Fatura giri?i s?ras?nda, Genel ve Sat?rlar i?in ??lem D?vizi se?eneklerinin i?aretlenmesi gerekmektedir. (?ekil 1 Fatura Ekran?)Fatura Detaylar tab?nda ??lem D?vizi alan?nda faturan?n para biriminin girilmesi gerekmektedir. e- Fatura ve e-Ar?iv

10 Ekim 2017 Persembe

0 yorum

Windows XP deste?i sona erdi

Windows XP deste?inin sonu ne anlama gelir?Microsoft,Windows XP i?in 12 y?l boyunca destek sundu. Ancak art?k, yeni ve harika deneyimler sunabilmek i?in donan?m ve yaz?l?m ortaklar?m?zla birlikte kaynaklar?m?z? daha yeni teknolojilere yat?rma zaman?m?z geldi. Bundan dolay?, Windows

28 subat 2014 Cuma

0 yorum

B2C B2B Web Tasar?m ve Ente?rasyonlar? Datasoftbili?im Enterprice .

4 subat 2014 Sali

0 yorum

Enterprice ürünleri Kurulumlar?

Enterprice programlar?n?n yüklemesi i?in kullan?lacak,setup dosyalar? Yaz?l?m destek ekibimiz ile g?rü?erek pro?ram?n?z?n yeniden kurulum ve yap?land?r?lmas?n? yapabilirsiniz.. Kurulumlar Mü?teri yeri yada internetten yap?labilmektedir.

3 subat 2014 Pazartesi

0 yorum

Teamviewer indir (Uzaktan Yazd?m)

Program? indirmek i?in T?klay?n?z.http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_tr.exeTeamViewer, internet üzerinden herhangi bir bilgisayar veya sunucu arac?l??? ile uzak masaüstü ba?lant?lar? kurmak i?in kullanabilece?iniz son derece geli?mi? bir programd?r.Genellikl